TARIFES

Les taxes per la prestació del servei de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia segons l’ordenança municipal són les següents:

 
MOTOCICLETES,
VELOCÍPEDES I TRICICLES
VEHICLES LA TARA
DELS QUALS NO SIGA SUPERIOR A 1.000 KG
VEHICLES AMB
TARA SUPERIOR A 1.000 KG

INICIAT EL SERVEI:

Iniciat el desplaçament de la grua o els treballs necessaris per al trasllat i aquests no siguen consumats per la presència del propietari.

19,00 €

39,02 €

39,02 €


COMPLETAT EL SERVEI:

Quan es realitza el servei complet traslladant el vehicle infractor fins als dipòsits
municipals.

37,98 €

75,98 €

151,97 €


PER CUSTÒDIA:

Per cada dia o fracció de custòdia.

4,76 €

9,50 €

19,00 €


INICIAT EL SERVEI:

Iniciat el desplaçament de la grua o els treballs necessaris per al trasllat i aquests no siguen consumats per la presència del propietari.

MOTOCICLETES

19,00 €

VEHÍCLE < 1.000 KG

39,02 €

VEHICLES > 1.000 KG

39,02 €


COMPLETAT EL SERVEI:

Quan es realitza el servei complet traslladant el vehicle infractor fins als dipòsits municipals.

MOTOCICLETES

37,98 €

VEHICLES < 1.000 KG

75,98 €

VEHICLES > 1.000 KG

151,97 €


PER CUSTÒDIA:

Per cada dia o fracció de custòdia.

MOTOCICLETES

4,76 €

VEHICLES < 1.000 KG

9,50 €

VEHICLES > 1.000 KG

19,00 €


SERVEIS AMB DIFICULTAT AFEGIDA:

Quan les característiques dels vehicles a retirar facen insuficients els mitjans municipals disponibles sent necessari recórrer a terceres persones per a efectuar el servei, la taxa a cobrar serà l’import que l’Ajuntament haja de satisfer a l’empresa que faça el treball de retirada de vehicles, augmentant amb el 15% del seu import per despeses generals d’administració.

tarifas